Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

obecnych: 80 za: 56 przeciw: 9 wstrzymało się: 15 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
A.M. Anders
za
M. Augustyn
wstrz.
A. Bielan
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
nie gł.
A. Bobko
za
R. Bonisławski
przec.
W. Bonkowski
za
M. Borowski
nie gł.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
wstrz.
M. Budner
za
J. Chróścikowski
za
Z. Cichoń
za
L. Czarnobaj
wstrz.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
za
J. Dobrzyński
za
R. Dowhan
przec.
J. Duda
wstrz.
J. Fedorowicz
przec.
P. Florek
wstrz.
R. Gaweł
za
A. Gawęda
za
S. Gogacz
za
M. Golba
nie gł.
A. Grabowski
za
T. Grodzki
nie gł.
M. Grubski
za
J. Hamerski
za
J.M. Jackowski
nie gł.
A. Kamiński
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
wstrz.
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
przec.
M. Koc
nie gł.
S. Kogut
za
W. Komarnicki
przec.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
Ł. Mikołajczyk
za
A. Mioduszewski
za
A. Misiołek
wstrz.
K. Mróz
za
G. Napieralski
nie gł.
J. Obremski
nie gł.
B. Orzechowska
za
A. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
wstrz.
G. Peczkis
za
M. Pęk
za
W. Piecha
za
L. Piechota
za
A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
wstrz.
M. Potoczny
nie gł.
K. Probierz
za
Z. Pupa
za
K. Radziwiłł
nie gł.
M. Rocki
wstrz.
T. Romańczuk
nie gł.
J. Rotnicka
przec.
J. Rulewski
wstrz.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
wstrz.
C. Ryszka
za
J. Sagatowska
za
M. Seweryński
za
K. Słoń
za
W. Sługocki
wstrz.
A. Stanisławek
za
L. Staroń
za
G. Sztark
nie gł.
A. Szwed
nie gł.
A. Szymański
nie gł.
R. Ślusarz
nie gł.
P. Termiński
nie gł.
P. Wach
nie gł.
A. Warzocha
za
J. Wcisła
wstrz.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Wojtyła
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
przec.
P. Zientarski
za
J. Żaryn
za