Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

obecnych: 79 za: 73 przeciw: 6 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
A.M. Anders
za
M. Augustyn
za
A. Bielan
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
nie gł.
A. Bobko
za
R. Bonisławski
za
W. Bonkowski
za
M. Borowski
nie gł.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Budner
za
J. Chróścikowski
za
Z. Cichoń
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
za
J. Dobrzyński
za
R. Dowhan
za
J. Duda
za
J. Fedorowicz
za
P. Florek
za
R. Gaweł
za
A. Gawęda
za
S. Gogacz
za
M. Golba
nie gł.
A. Grabowski
za
T. Grodzki
nie gł.
M. Grubski
za
J. Hamerski
przec.
J.M. Jackowski
nie gł.
A. Kamiński
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
za
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
S. Kogut
za
W. Komarnicki
za
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
Ł. Mikołajczyk
za
A. Mioduszewski
za
A. Misiołek
za
K. Mróz
za
G. Napieralski
nie gł.
J. Obremski
nie gł.
B. Orzechowska
za
A. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
za
G. Peczkis
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
za
L. Piechota
nie gł.
A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
za
M. Potoczny
nie gł.
K. Probierz
za
Z. Pupa
za
K. Radziwiłł
nie gł.
M. Rocki
za
T. Romańczuk
nie gł.
J. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
za
C. Ryszka
za
J. Sagatowska
za
M. Seweryński
przec.
K. Słoń
za
W. Sługocki
za
A. Stanisławek
za
L. Staroń
za
G. Sztark
nie gł.
A. Szwed
nie gł.
A. Szymański
nie gł.
R. Ślusarz
nie gł.
P. Termiński
nie gł.
P. Wach
nie gł.
A. Warzocha
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Wojtyła
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
za
P. Zientarski
za
J. Żaryn
za