Narzędzia:

Wniosek formalny

obecnych: 72 za: 26 przeciw: 45 wstrzymało się: 1 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
A.M. Anders
nie gł.
M. Augustyn
za
A. Bielan
nie gł.
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
nie gł.
A. Bobko
nie gł.
R. Bonisławski
za
W. Bonkowski
przec.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Budner
przec.
J. Chróścikowski
przec.
Z. Cichoń
wstrz.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
przec.
J. Dobrzyński
przec.
R. Dowhan
za
J. Duda
nie gł.
J. Fedorowicz
za
P. Florek
za
R. Gaweł
przec.
A. Gawęda
przec.
S. Gogacz
nie gł.
M. Golba
przec.
A. Grabowski
przec.
T. Grodzki
nie gł.
M. Grubski
za
J. Hamerski
przec.
J.M. Jackowski
nie gł.
A. Kamiński
przec.
S. Karczewski
przec.
W. Kilian
za
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
S. Kogut
przec.
W. Komarnicki
za
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
Ł. Mikołajczyk
przec.
A. Mioduszewski
przec.
A. Misiołek
za
K. Mróz
przec.
G. Napieralski
za
J. Obremski
nie gł.
B. Orzechowska
przec.
A. Pająk
przec.
M. Pańczyk-Pozdziej
za
G. Peczkis
przec.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
L. Piechota
za
A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
za
M. Potoczny
nie gł.
K. Probierz
nie gł.
Z. Pupa
przec.
K. Radziwiłł
nie gł.
M. Rocki
nie gł.
T. Romańczuk
nie gł.
J. Rotnicka
za
J. Rulewski
nie gł.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
C. Ryszka
przec.
J. Sagatowska
przec.
M. Seweryński
przec.
K. Słoń
nie gł.
W. Sługocki
za
A. Stanisławek
nie gł.
L. Staroń
nie gł.
G. Sztark
nie gł.
A. Szwed
przec.
A. Szymański
nie gł.
R. Ślusarz
nie gł.
P. Termiński
nie gł.
P. Wach
nie gł.
A. Warzocha
przec.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
przec.
A. Wojtyła
przec.
A. Zając
przec.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
za
P. Zientarski
za
J. Żaryn
nie gł.