Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Wniosek o przyjęcie projektu

obecnych: 90 za: 90 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
za
T. Arłukowicz
za
M. Augustyn
za
E.E. Bieńkowska
za
G.M. Bierecki
za
P.J. Błaszczyk
za
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
nieob.
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
za
A.P. Chybicka
za
W. Cimoszewicz
za
H. Cioch
nieob.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
D. Czudowska
za
W.J. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
J. Duda
za
M.W. Gil
za
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
za
S.A. Gorczyca
za
B.B. Gosiewska
za
R.J. Górecki
za
H. Górski
za
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
za
K. Jaworski
za
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
za
R.A. Knosala
nieob.
A. Kobiak
nieob.
S. Kogut
za
M. Konopka
za
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
za
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
nieob.
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
za
M.E. Martynowski
za
A.A. Matusiewicz
za
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Motyczka
nieob.
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
za
N.P. Obrycki
za
W.Z. Ortyl
za
A. Owczarek
za
A.M. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
za
A. Person
nieob.
B.M. Pęk
za
L.M. Piechota
za
J. Pinior
za
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
za
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J.Z. Sagatowska
za
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
za
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
za
K.M. Słoń
za
A. Szewiński
nieob.
G.A. Sztark
za
B.P. Śmigielski
za
A. Świeykowski
za
P. Wach
za
K.A. Wiatr
za
E.K. Wittbrodt
za
G.M. Wojciechowski
za
M.J. Wojtczak
za
J. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
nieob.
A.M. Zając
za
J. Zając
za
A.M. Zdziebło
nieob.
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
za