Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

obecnych: 90 za: 31 przeciw: 58 wstrzymało się: 1 nie głosowało: 0
Ł.M. Abgarowicz
przec.
A.T. Aksamit
przec.
T. Arłukowicz
przec.
M. Augustyn
przec.
E.E. Bieńkowska
przec.
G.M. Bierecki
za
P.J. Błaszczyk
za
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
przec.
B.M. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
J.M. Chróścikowski
za
A.P. Chybicka
przec.
W. Cimoszewicz
wstrz.
H. Cioch
nieob.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
za
D. Czudowska
za
W.J. Dobkowski
za
R. Dowhan
przec.
J. Duda
przec.
M.W. Gil
za
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
przec.
S. Gogacz
nieob.
S.A. Gorczyca
przec.
B.B. Gosiewska
za
R.J. Górecki
przec.
H. Górski
za
M.T. Grubski
przec.
P.A. Gruszczyński
przec.
A.S. Grzyb
przec.
H. Hatka
przec.
S. Hodorowicz
przec.
S.A. Iwan
przec.
J.M. Jackowski
za
K. Jaworski
za
S. Jurcewicz
przec.
S. Karczewski
za
W. Kilian
przec.
K.M. Kleina
przec.
B.A. Klich
przec.
M.J. Klima
za
R.A. Knosala
nieob.
A. Kobiak
nieob.
S. Kogut
za
M. Konopka
przec.
T.W. Kopeć
przec.
W.J. Kraska
za
K.J. Kutz
przec.
J.W. Lasecki
nieob.
J.F. Libicki
przec.
R.A. Mamątow
za
M.E. Martynowski
za
A.A. Matusiewicz
za
Z.H. Meres
przec.
J. Michalski
przec.
A.K. Misiołek
przec.
A.A. Motyczka
nieob.
A.A. Możdżanowska
przec.
R.K. Muchacki
przec.
I. Niewiarowski
przec.
J.W. Obremski
przec.
N.P. Obrycki
przec.
W.Z. Ortyl
za
A. Owczarek
przec.
A.M. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
przec.
B.J. Paszkowski
za
A. Person
nieob.
B.M. Pęk
za
L.M. Piechota
przec.
J. Pinior
przec.
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
przec.
S.P. Preiss
przec.
M.D. Rocki
przec.
J.K. Rotnicka
przec.
J. Rulewski
przec.
J.Z. Sagatowska
za
J.M. Sepioł
przec.
M. Seweryński
za
W.J. Sitarz
przec.
W. Skurkiewicz
za
K.M. Słoń
za
A. Szewiński
nieob.
G.A. Sztark
przec.
B.P. Śmigielski
przec.
A. Świeykowski
przec.
P. Wach
przec.
K.A. Wiatr
za
E.K. Wittbrodt
przec.
G.M. Wojciechowski
za
M.J. Wojtczak
przec.
J. Wyrowiński
przec.
R. Zaborowski
nieob.
A.M. Zając
za
J. Zając
przec.
A.M. Zdziebło
nieob.
P.B. Zientarski
przec.
M.A. Ziółkowski
przec.