Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

obecnych: 90 za: 60 przeciw: 0 wstrzymało się: 30 nie głosowało: 0
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
za
T. Arłukowicz
za
M. Augustyn
za
E.E. Bieńkowska
za
G.M. Bierecki
wstrz.
P.J. Błaszczyk
wstrz.
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
wstrz.
A.P. Chybicka
za
W. Cimoszewicz
za
H. Cioch
nieob.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
wstrz.
D. Czudowska
wstrz.
W.J. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
za
J. Duda
za
M.W. Gil
wstrz.
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
wstrz.
S.A. Gorczyca
za
B.B. Gosiewska
wstrz.
R.J. Górecki
za
H. Górski
wstrz.
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
wstrz.
K. Jaworski
wstrz.
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
wstrz.
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
wstrz.
R.A. Knosala
nieob.
A. Kobiak
nieob.
S. Kogut
wstrz.
M. Konopka
za
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
wstrz.
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
nieob.
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
wstrz.
M.E. Martynowski
wstrz.
A.A. Matusiewicz
wstrz.
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Motyczka
nieob.
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
za
N.P. Obrycki
za
W.Z. Ortyl
wstrz.
A. Owczarek
za
A.M. Pająk
wstrz.
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
wstrz.
A. Person
nieob.
B.M. Pęk
wstrz.
L.M. Piechota
za
J. Pinior
za
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
za
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J.Z. Sagatowska
wstrz.
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
wstrz.
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
wstrz.
K.M. Słoń
wstrz.
A. Szewiński
nieob.
G.A. Sztark
nieob.
B.P. Śmigielski
za
A. Świeykowski
za
P. Wach
za
K.A. Wiatr
wstrz.
E.K. Wittbrodt
za
G.M. Wojciechowski
wstrz.
M.J. Wojtczak
za
J. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
nieob.
A.M. Zając
wstrz.
J. Zając
za
A.M. Zdziebło
nieob.
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
za