Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Wniosek o przyjęcie projektu

obecnych: 79 za: 78 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 1
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
za
T. Arłukowicz
za
M. Augustyn
za
E.E. Bieńkowska
nieob.
G.M. Bierecki
za
P.J. Błaszczyk
nieob.
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
nieob.
A.P. Chybicka
za
W. Cimoszewicz
za
H. Cioch
nieob.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nieob.
D. Czudowska
za
W.J. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
J. Duda
nieob.
M.W. Gil
nie gł.
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
za
S.A. Gorczyca
za
B.B. Gosiewska
za
R.J. Górecki
za
H. Górski
nieob.
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
za
K. Jaworski
nieob.
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
za
R.A. Knosala
za
A. Kobiak
za
S. Kogut
za
M. Konopka
nieob.
T.W. Kopeć
nieob.
W.J. Kraska
za
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
nieob.
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
za
M.E. Martynowski
za
A.A. Matusiewicz
za
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Motyczka
nieob.
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
za
N.P. Obrycki
za
W.Z. Ortyl
nieob.
A. Owczarek
nieob.
A.M. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
za
A. Person
nieob.
B.M. Pęk
nieob.
L.M. Piechota
nieob.
J. Pinior
za
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
za
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
nieob.
J.Z. Sagatowska
za
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
za
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
za
K.M. Słoń
nieob.
A. Szewiński
nieob.
G.A. Sztark
za
B.P. Śmigielski
za
A. Świeykowski
za
P. Wach
za
K.A. Wiatr
za
E.K. Wittbrodt
za
G.M. Wojciechowski
za
M.J. Wojtczak
za
J. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
za
A.M. Zając
za
J. Zając
za
A.M. Zdziebło
za
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
nieob.