Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Wniosek o przyjęcie projektu

głosowało: 67 za: 64 przeciw: 0 wstrzymało się: 3
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
za
T. Arłukowicz
za
M. Augustyn
za
G.M. Bierecki
nie gł.
P.J. Błaszczyk
za
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
nie gł.
A.P. Chybicka
nie gł.
W. Cimoszewicz
nie gł.
H. Cioch
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nie gł.
D. Czudowska
za
W.J. Dobkowski
za
R. Dowhan
nie gł.
J. Duda
nie gł.
M.W. Gil
nie gł.
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
za
S.A. Gorczyca
nie gł.
R.J. Górecki
za
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
nie gł.
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
nie gł.
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
za
K. Jaworski
nie gł.
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
za
I.H. Kloc
nie gł.
R.A. Knosala
za
A. Kobiak
za
M.Z. Koc
za
S. Kogut
za
M. Konopka
za
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
za
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
nie gł.
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
za
M.E. Martynowski
wstrz.
A.A. Matusiewicz
nie gł.
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
nie gł.
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
nie gł.
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
nie gł.
N.P. Obrycki
za
A. Owczarek
za
A.M. Pająk
wstrz.
M. Pańczyk-Pozdziej
nie gł.
B.J. Paszkowski
za
A. Person
nie gł.
B.M. Pęk
wstrz.
L.M. Piechota
nie gł.
J. Pinior
nie gł.
A.A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
nie gł.
S.P. Preiss
za
Z.S. Pupa
za
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
nie gł.
J. Rusiecki
za
J.Z. Sagatowska
za
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
za
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
za
K.M. Słoń
nie gł.
A. Szewiński
za
G.A. Sztark
nie gł.
B.P. Śmigielski
nie gł.
A. Świeykowski
za
P. Wach
za
K.A. Wiatr
za
E.K. Wittbrodt
nie gł.
G.M. Wojciechowski
za
M.J. Wojtczak
za
J. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
za
A.M. Zając
za
J. Zając
nie gł.
A.M. Zdziebło
nie gł.
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
nie gł.