Narzędzia:

Wniosek formalny

głosowało: 79 za: 28 przeciw: 49 wstrzymało się: 2
Ł.M. Abgarowicz
przec.
A.T. Aksamit
przec.
T. Arłukowicz
nie gł.
M. Augustyn
przec.
G.M. Bierecki
za
P.J. Błaszczyk
za
R.W. Bonisławski
przec.
M.S. Borowski
przec.
B.M. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
J.M. Chróścikowski
za
A.P. Chybicka
przec.
W. Cimoszewicz
wstrz.
H. Cioch
za
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
za
D. Czudowska
za
W.J. Dobkowski
za
R. Dowhan
przec.
J. Duda
przec.
M.W. Gil
za
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
przec.
S. Gogacz
za
S.A. Gorczyca
za
R.J. Górecki
przec.
M.T. Grubski
przec.
P.A. Gruszczyński
przec.
A.S. Grzyb
nie gł.
H. Hatka
przec.
S. Hodorowicz
wstrz.
S.A. Iwan
przec.
J.M. Jackowski
nie gł.
K. Jaworski
nie gł.
S. Jurcewicz
przec.
S. Karczewski
za
W. Kilian
przec.
K.M. Kleina
przec.
B.A. Klich
przec.
M.J. Klima
za
I.H. Kloc
nie gł.
R.A. Knosala
przec.
A. Kobiak
przec.
M.Z. Koc
za
S. Kogut
za
M. Konopka
przec.
T.W. Kopeć
przec.
W.J. Kraska
za
K.J. Kutz
przec.
J.W. Lasecki
przec.
J.F. Libicki
przec.
R.A. Mamątow
za
M.E. Martynowski
za
A.A. Matusiewicz
nie gł.
Z.H. Meres
przec.
J. Michalski
przec.
A.K. Misiołek
nie gł.
A.A. Możdżanowska
nie gł.
R.K. Muchacki
przec.
I. Niewiarowski
przec.
J.W. Obremski
przec.
N.P. Obrycki
przec.
A. Owczarek
przec.
A.M. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
przec.
B.J. Paszkowski
za
A. Person
nie gł.
B.M. Pęk
za
L.M. Piechota
nie gł.
J. Pinior
nie gł.
A.A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
nie gł.
S.P. Preiss
przec.
Z.S. Pupa
za
M.D. Rocki
przec.
J.K. Rotnicka
przec.
J. Rulewski
przec.
J. Rusiecki
za
J.Z. Sagatowska
za
J.M. Sepioł
przec.
M. Seweryński
za
W.J. Sitarz
przec.
W. Skurkiewicz
za
K.M. Słoń
nie gł.
A. Szewiński
przec.
G.A. Sztark
nie gł.
B.P. Śmigielski
nie gł.
A. Świeykowski
przec.
P. Wach
przec.
K.A. Wiatr
za
E.K. Wittbrodt
nie gł.
G.M. Wojciechowski
za
M.J. Wojtczak
przec.
J. Wyrowiński
nie gł.
R. Zaborowski
przec.
A.M. Zając
za
J. Zając
nie gł.
A.M. Zdziebło
przec.
P.B. Zientarski
przec.
M.A. Ziółkowski
nie gł.