Narzędzia:

Wniosek formalny

głosowało: 82 za: 53 przeciw: 29 wstrzymało się: 0
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
za
T. Arłukowicz
nie gł.
M. Augustyn
za
G.M. Bierecki
przec.
P.J. Błaszczyk
przec.
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
przec.
A.P. Chybicka
za
W. Cimoszewicz
za
H. Cioch
przec.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
przec.
D. Czudowska
przec.
W.J. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
za
J. Duda
za
M.W. Gil
przec.
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
przec.
S.A. Gorczyca
za
R.J. Górecki
za
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
nie gł.
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
przec.
K. Jaworski
nie gł.
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
przec.
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
przec.
I.H. Kloc
nie gł.
R.A. Knosala
za
A. Kobiak
za
M.Z. Koc
przec.
S. Kogut
przec.
M. Konopka
za
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
przec.
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
za
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
przec.
M.E. Martynowski
przec.
A.A. Matusiewicz
nie gł.
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
nie gł.
A.A. Możdżanowska
nie gł.
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
przec.
N.P. Obrycki
za
A. Owczarek
za
A.M. Pająk
przec.
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
przec.
A. Person
za
B.M. Pęk
przec.
L.M. Piechota
nie gł.
J. Pinior
nie gł.
A.A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
nie gł.
S.P. Preiss
za
Z.S. Pupa
przec.
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J. Rusiecki
przec.
J.Z. Sagatowska
przec.
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
przec.
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
przec.
K.M. Słoń
nie gł.
A. Szewiński
za
G.A. Sztark
nie gł.
B.P. Śmigielski
nie gł.
A. Świeykowski
za
P. Wach
za
K.A. Wiatr
przec.
E.K. Wittbrodt
nie gł.
G.M. Wojciechowski
przec.
M.J. Wojtczak
za
J. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
za
A.M. Zając
przec.
J. Zając
nie gł.
A.M. Zdziebło
za
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
nie gł.