Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

obecnych: 89 za: 61 przeciw: 1 wstrzymało się: 27 nie głosowało: 0
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
za
T. Arłukowicz
nieob.
M. Augustyn
za
E.E. Bieńkowska
za
G.M. Bierecki
nieob.
P.J. Błaszczyk
wstrz.
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
wstrz.
A.P. Chybicka
za
W. Cimoszewicz
wstrz.
H. Cioch
wstrz.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nieob.
D. Czudowska
wstrz.
W.J. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
za
J. Duda
za
M.W. Gil
wstrz.
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
wstrz.
S.A. Gorczyca
za
B.B. Gosiewska
nieob.
R.J. Górecki
za
H. Górski
wstrz.
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
wstrz.
K. Jaworski
wstrz.
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
wstrz.
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
nieob.
R.A. Knosala
nieob.
A. Kobiak
za
S. Kogut
wstrz.
M. Konopka
nieob.
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
wstrz.
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
nieob.
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
wstrz.
M.E. Martynowski
wstrz.
A.A. Matusiewicz
wstrz.
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Motyczka
nieob.
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
za
N.P. Obrycki
za
W.Z. Ortyl
wstrz.
A. Owczarek
za
A.M. Pająk
wstrz.
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
wstrz.
A. Person
za
B.M. Pęk
przec.
L.M. Piechota
za
J. Pinior
za
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
za
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J.Z. Sagatowska
wstrz.
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
wstrz.
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
wstrz.
K.M. Słoń
wstrz.
A. Szewiński
za
G.A. Sztark
za
B.P. Śmigielski
za
A. Świeykowski
za
P. Wach
za
K.A. Wiatr
wstrz.
E.K. Wittbrodt
nieob.
G.M. Wojciechowski
wstrz.
M.J. Wojtczak
za
J.A. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
za
A.M. Zając
wstrz.
J. Zając
za
A.M. Zdziebło
za
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
nieob.