Narzędzia:

Wniosek formalny

obecnych: 86 za: 31 przeciw: 53 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 2
Ł.M. Abgarowicz
przec.
A.T. Aksamit
przec.
T. Arłukowicz
nieob.
M. Augustyn
przec.
E.E. Bieńkowska
nieob.
G.M. Bierecki
za
P.J. Błaszczyk
za
R.W. Bonisławski
przec.
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
J.M. Chróścikowski
za
A.P. Chybicka
przec.
W. Cimoszewicz
przec.
H. Cioch
za
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
nieob.
D. Czudowska
za
W.J. Dobkowski
za
R. Dowhan
przec.
J. Duda
przec.
M.W. Gil
za
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
przec.
S. Gogacz
za
S.A. Gorczyca
przec.
B.B. Gosiewska
nieob.
R.J. Górecki
przec.
H. Górski
za
M.T. Grubski
przec.
P.A. Gruszczyński
przec.
A.S. Grzyb
przec.
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
przec.
S.A. Iwan
przec.
J.M. Jackowski
nieob.
K. Jaworski
za
S. Jurcewicz
przec.
S. Karczewski
za
W. Kilian
przec.
K.M. Kleina
przec.
B.A. Klich
nieob.
M.J. Klima
za
R.A. Knosala
nieob.
A. Kobiak
nieob.
S. Kogut
za
M. Konopka
przec.
T.W. Kopeć
przec.
W.J. Kraska
za
K.J. Kutz
przec.
J.W. Lasecki
przec.
J.F. Libicki
przec.
R.A. Mamątow
za
M.E. Martynowski
za
A.A. Matusiewicz
za
Z.H. Meres
przec.
J. Michalski
przec.
A.K. Misiołek
nieob.
A.A. Motyczka
nieob.
A.A. Możdżanowska
przec.
R.K. Muchacki
przec.
I. Niewiarowski
przec.
J.W. Obremski
za
N.P. Obrycki
przec.
W.Z. Ortyl
za
A. Owczarek
przec.
A.M. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
nie gł.
B.J. Paszkowski
za
A. Person
przec.
B.M. Pęk
za
L.M. Piechota
przec.
J. Pinior
przec.
A.A. Pociej
przec.
M. Poślednik
przec.
S.P. Preiss
przec.
M.D. Rocki
przec.
J.K. Rotnicka
przec.
J. Rulewski
przec.
J.Z. Sagatowska
za
J.M. Sepioł
przec.
M. Seweryński
za
W.J. Sitarz
przec.
W. Skurkiewicz
za
K.M. Słoń
za
A. Szewiński
przec.
G.A. Sztark
przec.
B.P. Śmigielski
przec.
A. Świeykowski
przec.
P. Wach
przec.
K.A. Wiatr
za
E.K. Wittbrodt
nieob.
G.M. Wojciechowski
za
M.J. Wojtczak
nieob.
J.A. Wyrowiński
nieob.
R. Zaborowski
przec.
A.M. Zając
za
J. Zając
nie gł.
A.M. Zdziebło
przec.
P.B. Zientarski
przec.
M.A. Ziółkowski
nieob.