Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

obecnych: 95 za: 61 przeciw: 31 wstrzymało się: 3 nie głosowało: 0
Ł.M. Abgarowicz
nieob.
A.T. Aksamit
za
T. Arłukowicz
za
M. Augustyn
za
E.E. Bieńkowska
za
G.M. Bierecki
przec.
P.J. Błaszczyk
przec.
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
przec.
A.P. Chybicka
za
W. Cimoszewicz
wstrz.
H. Cioch
przec.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
przec.
D. Czudowska
przec.
W.J. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
za
J. Duda
za
M.W. Gil
przec.
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
nieob.
S. Gogacz
przec.
S.A. Gorczyca
za
B.B. Gosiewska
przec.
R.J. Górecki
nieob.
H. Górski
przec.
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
przec.
K. Jaworski
przec.
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
przec.
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
nieob.
M.J. Klima
przec.
R.A. Knosala
za
A. Kobiak
za
S. Kogut
przec.
M. Konopka
za
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
przec.
K.J. Kutz
wstrz.
J.W. Lasecki
za
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
przec.
M.E. Martynowski
przec.
A.A. Matusiewicz
przec.
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Motyczka
za
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
przec.
N.P. Obrycki
za
W.Z. Ortyl
przec.
A. Owczarek
za
A.M. Pająk
przec.
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
przec.
A. Person
za
B.M. Pęk
nieob.
L.M. Piechota
za
J. Pinior
za
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
za
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
wstrz.
J.Z. Sagatowska
przec.
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
przec.
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
przec.
K.M. Słoń
przec.
A. Szewiński
za
G.A. Sztark
za
B.P. Śmigielski
za
A. Świeykowski
za
P. Wach
za
K.A. Wiatr
przec.
E.K. Wittbrodt
za
G.M. Wojciechowski
przec.
M.J. Wojtczak
za
J. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
za
A.M. Zając
przec.
J. Zając
za
A.M. Zdziebło
za
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
za