Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

obecnych: 95 za: 31 przeciw: 63 wstrzymało się: 1 nie głosowało: 0
Ł.M. Abgarowicz
nieob.
A.T. Aksamit
przec.
T. Arłukowicz
przec.
M. Augustyn
przec.
E.E. Bieńkowska
przec.
G.M. Bierecki
za
P.J. Błaszczyk
za
R.W. Bonisławski
przec.
M.S. Borowski
przec.
B.M. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
J.M. Chróścikowski
za
A.P. Chybicka
przec.
W. Cimoszewicz
wstrz.
H. Cioch
za
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
za
D. Czudowska
za
W.J. Dobkowski
za
R. Dowhan
przec.
J. Duda
przec.
M.W. Gil
za
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
nieob.
S. Gogacz
za
S.A. Gorczyca
przec.
B.B. Gosiewska
za
R.J. Górecki
nieob.
H. Górski
za
M.T. Grubski
przec.
P.A. Gruszczyński
przec.
A.S. Grzyb
przec.
H. Hatka
przec.
S. Hodorowicz
przec.
S.A. Iwan
przec.
J.M. Jackowski
za
K. Jaworski
za
S. Jurcewicz
przec.
S. Karczewski
za
W. Kilian
przec.
K.M. Kleina
przec.
B.A. Klich
nieob.
M.J. Klima
za
R.A. Knosala
przec.
A. Kobiak
przec.
S. Kogut
za
M. Konopka
przec.
T.W. Kopeć
przec.
W.J. Kraska
za
K.J. Kutz
przec.
J.W. Lasecki
przec.
J.F. Libicki
przec.
R.A. Mamątow
za
M.E. Martynowski
za
A.A. Matusiewicz
za
Z.H. Meres
przec.
J. Michalski
przec.
A.K. Misiołek
przec.
A.A. Motyczka
przec.
A.A. Możdżanowska
przec.
R.K. Muchacki
przec.
I. Niewiarowski
przec.
J.W. Obremski
za
N.P. Obrycki
przec.
W.Z. Ortyl
za
A. Owczarek
przec.
A.M. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
przec.
B.J. Paszkowski
za
A. Person
przec.
B.M. Pęk
nieob.
L.M. Piechota
przec.
J. Pinior
przec.
A.A. Pociej
przec.
M. Poślednik
przec.
S.P. Preiss
przec.
M.D. Rocki
przec.
J.K. Rotnicka
przec.
J. Rulewski
przec.
J.Z. Sagatowska
za
J.M. Sepioł
przec.
M. Seweryński
za
W.J. Sitarz
przec.
W. Skurkiewicz
za
K.M. Słoń
za
A. Szewiński
przec.
G.A. Sztark
przec.
B.P. Śmigielski
przec.
A. Świeykowski
przec.
P. Wach
przec.
K.A. Wiatr
za
E.K. Wittbrodt
przec.
G.M. Wojciechowski
za
M.J. Wojtczak
przec.
J. Wyrowiński
przec.
R. Zaborowski
przec.
A.M. Zając
za
J. Zając
przec.
A.M. Zdziebło
przec.
P.B. Zientarski
przec.
M.A. Ziółkowski
przec.