Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

głosowało: 91 za: 33 przeciw: 58 wstrzymało się: 0
Ł.M. Abgarowicz
przec.
A.T. Aksamit
nie gł.
T. Arłukowicz
nie gł.
M. Augustyn
przec.
E.E. Bieńkowska
przec.
G.M. Bierecki
za
P.J. Błaszczyk
za
R.W. Bonisławski
przec.
M.S. Borowski
przec.
B.M. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
J.M. Chróścikowski
za
A.P. Chybicka
nie gł.
W. Cimoszewicz
nie gł.
H. Cioch
za
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
za
D. Czudowska
nie gł.
W.J. Dobkowski
za
R. Dowhan
przec.
J. Duda
przec.
M.W. Gil
za
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
przec.
S. Gogacz
za
S.A. Gorczyca
przec.
B.B. Gosiewska
za
R.J. Górecki
przec.
H. Górski
za
M.T. Grubski
przec.
P.A. Gruszczyński
przec.
A.S. Grzyb
przec.
H. Hatka
przec.
S. Hodorowicz
przec.
S.A. Iwan
przec.
J.M. Jackowski
za
K. Jaworski
za
S. Jurcewicz
przec.
S. Karczewski
za
W. Kilian
przec.
K.M. Kleina
przec.
B.A. Klich
przec.
M.J. Klima
za
R.A. Knosala
przec.
A. Kobiak
przec.
S. Kogut
za
M. Konopka
przec.
T.W. Kopeć
przec.
W.J. Kraska
za
K.J. Kutz
przec.
J.W. Lasecki
przec.
J.F. Libicki
przec.
R.A. Mamątow
za
M.E. Martynowski
za
A.A. Matusiewicz
za
Z.H. Meres
przec.
J. Michalski
przec.
A.K. Misiołek
przec.
A.A. Możdżanowska
przec.
R.K. Muchacki
przec.
I. Niewiarowski
przec.
J.W. Obremski
za
N.P. Obrycki
przec.
A. Owczarek
przec.
A.M. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
przec.
B.J. Paszkowski
za
A. Person
nie gł.
B.M. Pęk
za
B.G. Piecha
za
L.M. Piechota
przec.
J. Pinior
przec.
A.A. Pociej
przec.
M. Poślednik
przec.
S.P. Preiss
przec.
Z.S. Pupa
za
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
przec.
J. Rulewski
przec.
J.Z. Sagatowska
za
J.M. Sepioł
przec.
M. Seweryński
za
W.J. Sitarz
przec.
W. Skurkiewicz
za
K.M. Słoń
za
A. Szewiński
przec.
G.A. Sztark
przec.
B.P. Śmigielski
przec.
A. Świeykowski
przec.
P. Wach
nie gł.
K.A. Wiatr
za
E.K. Wittbrodt
przec.
G.M. Wojciechowski
za
M.J. Wojtczak
przec.
J.A. Wyrowiński
przec.
R. Zaborowski
nie gł.
A.M. Zając
za
J. Zając
nie gł.
A.M. Zdziebło
przec.
P.B. Zientarski
przec.
M.A. Ziółkowski
przec.