Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

głosowało: 90 za: 56 przeciw: 33 wstrzymało się: 1
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
nie gł.
T. Arłukowicz
nie gł.
M. Augustyn
za
E.E. Bieńkowska
za
G.M. Bierecki
przec.
P.J. Błaszczyk
przec.
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
wstrz.
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
przec.
A.P. Chybicka
nie gł.
W. Cimoszewicz
nie gł.
H. Cioch
przec.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
przec.
D. Czudowska
nie gł.
W.J. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
za
J. Duda
za
M.W. Gil
nie gł.
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
przec.
S.A. Gorczyca
za
B.B. Gosiewska
przec.
R.J. Górecki
za
H. Górski
przec.
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
przec.
K. Jaworski
przec.
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
przec.
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
przec.
R.A. Knosala
za
A. Kobiak
przec.
S. Kogut
przec.
M. Konopka
za
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
przec.
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
za
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
przec.
M.E. Martynowski
przec.
A.A. Matusiewicz
przec.
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
przec.
N.P. Obrycki
za
A. Owczarek
za
A.M. Pająk
przec.
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
przec.
A. Person
nie gł.
B.M. Pęk
przec.
B.G. Piecha
przec.
L.M. Piechota
za
J. Pinior
za
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
za
Z.S. Pupa
przec.
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
przec.
J.Z. Sagatowska
przec.
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
przec.
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
przec.
K.M. Słoń
przec.
A. Szewiński
za
G.A. Sztark
za
B.P. Śmigielski
za
A. Świeykowski
za
P. Wach
nie gł.
K.A. Wiatr
przec.
E.K. Wittbrodt
za
G.M. Wojciechowski
przec.
M.J. Wojtczak
za
J.A. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
nie gł.
A.M. Zając
przec.
J. Zając
nie gł.
A.M. Zdziebło
za
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
za