Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Poprawki 1, 2, 3

głosowało: 91 za: 91 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
nie gł.
T. Arłukowicz
nie gł.
M. Augustyn
za
E.E. Bieńkowska
za
G.M. Bierecki
za
P.J. Błaszczyk
za
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
za
A.P. Chybicka
nie gł.
W. Cimoszewicz
nie gł.
H. Cioch
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
D. Czudowska
nie gł.
W.J. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
J. Duda
za
M.W. Gil
za
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
za
S.A. Gorczyca
za
B.B. Gosiewska
za
R.J. Górecki
za
H. Górski
za
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
za
K. Jaworski
za
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
za
R.A. Knosala
za
A. Kobiak
za
S. Kogut
za
M. Konopka
za
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
za
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
za
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
za
M.E. Martynowski
za
A.A. Matusiewicz
za
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
za
N.P. Obrycki
za
A. Owczarek
za
A.M. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
za
A. Person
nie gł.
B.M. Pęk
za
B.G. Piecha
za
L.M. Piechota
za
J. Pinior
za
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
za
Z.S. Pupa
za
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J.Z. Sagatowska
za
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
za
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
za
K.M. Słoń
za
A. Szewiński
za
G.A. Sztark
za
B.P. Śmigielski
za
A. Świeykowski
za
P. Wach
nie gł.
K.A. Wiatr
za
E.K. Wittbrodt
za
G.M. Wojciechowski
za
M.J. Wojtczak
za
J.A. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
nie gł.
A.M. Zając
za
J. Zając
nie gł.
A.M. Zdziebło
za
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
za