Narzędzia:

Wniosek formalny

głosowało: 77 za: 44 przeciw: 30 wstrzymało się: 3
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
nie gł.
T. Arłukowicz
nie gł.
M. Augustyn
za
E.E. Bieńkowska
nie gł.
G.M. Bierecki
przec.
P.J. Błaszczyk
przec.
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
wstrz.
B.M. Borusewicz
nie gł.
B. Borys-Damięcka
nie gł.
J.M. Chróścikowski
przec.
A.P. Chybicka
nie gł.
W. Cimoszewicz
wstrz.
H. Cioch
przec.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
przec.
D. Czudowska
nie gł.
W.J. Dobkowski
nie gł.
R. Dowhan
za
J. Duda
za
M.W. Gil
przec.
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
przec.
S.A. Gorczyca
nie gł.
B.B. Gosiewska
przec.
R.J. Górecki
za
H. Górski
przec.
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
nie gł.
J.M. Jackowski
przec.
K. Jaworski
przec.
S. Jurcewicz
nie gł.
S. Karczewski
przec.
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
przec.
R.A. Knosala
za
A. Kobiak
za
S. Kogut
nie gł.
M. Konopka
za
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
przec.
K.J. Kutz
wstrz.
J.W. Lasecki
za
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
przec.
M.E. Martynowski
przec.
A.A. Matusiewicz
przec.
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
przec.
N.P. Obrycki
za
A. Owczarek
za
A.M. Pająk
przec.
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
przec.
A. Person
nie gł.
B.M. Pęk
przec.
B.G. Piecha
przec.
L.M. Piechota
za
J. Pinior
nie gł.
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
za
Z.S. Pupa
przec.
M.D. Rocki
nie gł.
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J.Z. Sagatowska
przec.
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
przec.
W.J. Sitarz
nie gł.
W. Skurkiewicz
przec.
K.M. Słoń
przec.
A. Szewiński
za
G.A. Sztark
za
B.P. Śmigielski
za
A. Świeykowski
za
P. Wach
nie gł.
K.A. Wiatr
przec.
E.K. Wittbrodt
za
G.M. Wojciechowski
przec.
M.J. Wojtczak
nie gł.
J.A. Wyrowiński
nie gł.
R. Zaborowski
nie gł.
A.M. Zając
przec.
J. Zając
nie gł.
A.M. Zdziebło
nie gł.
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
nie gł.