Narzędzia:

Wniosek formalny

obecnych: 93 za: 45 przeciw: 46 wstrzymało się: 2 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
P. Arndt
nie gł.
W. Bernacki
za
H. Bieda
przec.
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
przec.
J. Bogucki
za
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
przec.
M. Budner
za
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
za
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
przec.
A. Dunin
nie gł.
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
przec.
S. Gogacz
za
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
przec.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
przec.
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
przec.
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
za
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
przec.
M. Koc
za
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
przec.
M. Komorowski
za
W. Konieczny
przec.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
przec.
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
przec.
A. Mężydło
przec.
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
za
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
przec.
M. Pęk
za
W. Piecha
za
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
przec.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
za
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
przec.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
przec.
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
przec.
K.M. Ujazdowski
przec.
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.