Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Wniosek o przyjęcie projektu

obecnych: 85 za: 73 przeciw: 6 wstrzymało się: 6 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
P. Arndt
za
W. Bernacki
za
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
za
M. Borowski
nie gł.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
nie gł.
M. Budner
za
J. Bury
nie gł.
J. Chróścikowski
za
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
wstrz.
A. Dunin
przec.
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
nie gł.
B. Godyla
za
S. Gogacz
za
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
wstrz.
J.M. Jackowski
za
D. Jazłowiecka
nie gł.
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
za
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
za
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
wstrz.
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
nie gł.
W. Konieczny
nie gł.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
nie gł.
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
wstrz.
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
nie gł.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
za
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
za
W. Piecha
za
M. Plura
za
A. Pociej
za
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
nie gł.
M. Seweryński
za
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
przec.
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
wstrz.
W. Ziemniak
za