Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

obecnych: 90 za: 61 przeciw: 27 wstrzymało się: 2 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
nie gł.
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
za
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
przec.
M. Budner
za
J. Bury
za
J. Chróścikowski
za
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
przec.
A. Dunin
przec.
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
za
S. Gogacz
za
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
przec.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
przec.
J.M. Jackowski
za
D. Jazłowiecka
nie gł.
M. Kamiński
za
S. Karczewski
za
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
za
M. Koc
za
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
nie gł.
W. Komarnicki
przec.
M. Komorowski
za
W. Konieczny
za
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
przec.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
nie gł.
J. Łyczak
za
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
nie gł.
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
za
B. Orzechowska
za
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
nie gł.
M. Pęk
za
W. Piecha
za
M. Plura
za
A. Pociej
przec.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
za
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
nie gł.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
przec.
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
nie gł.