Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 4, 10, 11, 13, 17

obecnych: 95 za: 3 przeciw: 52 wstrzymało się: 40 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
wstrz.
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
wstrz.
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
wstrz.
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
wstrz.
M. Budner
przec.
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
wstrz.
L. Czarnobaj
wstrz.
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
wstrz.
A. Dunin
wstrz.
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
wstrz.
Z. Frankiewicz
wstrz.
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
wstrz.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
przec.
A. Gorgoń-Komor
wstrz.
T. Grodzki
przec.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
przec.
J. Hibner
wstrz.
J.M. Jackowski
za
D. Jazłowiecka
nie gł.
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
przec.
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
wstrz.
W. Komarnicki
wstrz.
M. Komorowski
przec.
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
wstrz.
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
wstrz.
M. Łuczak
nie gł.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
wstrz.
A. Mężydło
wstrz.
G. Morawska-Stanecka
wstrz.
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
wstrz.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
M. Plura
przec.
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
nie gł.
J. Sagatowska
przec.
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
wstrz.
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
wstrz.
J. Wcisła
wstrz.
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
przec.
A. Zając
przec.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
wstrz.
W. Ziemniak
wstrz.