Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 12, 18

obecnych: 98 za: 52 przeciw: 2 wstrzymało się: 44 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
za
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
wstrz.
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
wstrz.
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
wstrz.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
wstrz.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
wstrz.
W. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
wstrz.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
wstrz.
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
wstrz.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
wstrz.
J. Hamerski
wstrz.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
za
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
wstrz.
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
wstrz.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
wstrz.
W. Konieczny
za
T. Kopeć
wstrz.
M. Kopiczko
wstrz.
W. Kraska
wstrz.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
wstrz.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
wstrz.
M. Martynowski
wstrz.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
wstrz.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
wstrz.
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
wstrz.
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
za
A. Pociej
za
Z. Pupa
wstrz.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
wstrz.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
wstrz.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
wstrz.
K. Słoń
wstrz.
L. Staroń
wstrz.
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
wstrz.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
wstrz.
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
wstrz.
A. Zając
wstrz.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za