Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 4

obecnych: 98 za: 7 przeciw: 89 wstrzymało się: 2 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
przec.
W. Bernacki
przec.
H. Bieda
przec.
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
przec.
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
przec.
M. Budner
przec.
J. Bury
za
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
przec.
A. Dunin
przec.
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
przec.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
przec.
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
przec.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
przec.
J. Hibner
przec.
J.M. Jackowski
za
D. Jazłowiecka
wstrz.
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
przec.
M. Koc
przec.
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
przec.
M. Komorowski
przec.
W. Konieczny
przec.
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
przec.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
przec.
A. Mężydło
przec.
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
przec.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
M. Plura
przec.
A. Pociej
przec.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
przec.
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
przec.
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
przec.
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
przec.
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
przec.
A. Zając
przec.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.