Narzędzia:

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.

Wniosek o podjęcie uchwały

obecnych: 73 za: 51 przeciw: 21 wstrzymało się: 1 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
za
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
nie gł.
R. Bober
za
J. Bogucki
nie gł.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
nie gł.
J. Bury
za
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
nie gł.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
nie gł.
M. Golba
przec.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
nie gł.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
przec.
W. Konieczny
za
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
za
R. Majer
nie gł.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
nie gł.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
nie gł.
S. Ożóg
nie gł.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
M. Plura
za
A. Pociej
za
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
nie gł.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
nie gł.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
nie gł.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
nie gł.
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
nie gł.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
nie gł.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
nie gł.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za