Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Wniosek o przyjęcie projektu

obecnych: 98 za: 55 przeciw: 1 wstrzymało się: 42 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
za
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
wstrz.
P. Błaszczyk
wstrz.
R. Bober
za
J. Bogucki
wstrz.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
wstrz.
J. Bury
za
J. Chróścikowski
wstrz.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
wstrz.
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
wstrz.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
wstrz.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
wstrz.
J. Hamerski
wstrz.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
wstrz.
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
wstrz.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
wstrz.
W. Konieczny
za
T. Kopeć
wstrz.
M. Kopiczko
wstrz.
W. Kraska
wstrz.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
wstrz.
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
wstrz.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
wstrz.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
wstrz.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
wstrz.
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
wstrz.
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
za
A. Pociej
za
Z. Pupa
wstrz.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
wstrz.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
wstrz.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
wstrz.
K. Słoń
wstrz.
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
wstrz.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
wstrz.
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
nie gł.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
wstrz.
A. Zając
wstrz.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za