Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

obecnych: 99 za: 52 przeciw: 0 wstrzymało się: 47 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
wstrz.
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
wstrz.
J. Bogucki
za
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
wstrz.
B. Borys-Damięcka
wstrz.
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
wstrz.
M. Budner
za
J. Bury
za
J. Chróścikowski
za
A. Chybicka
wstrz.
L. Czarnobaj
wstrz.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
wstrz.
A. Dunin
wstrz.
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
wstrz.
Z. Frankiewicz
wstrz.
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
wstrz.
S. Gogacz
za
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
wstrz.
T. Grodzki
wstrz.
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
wstrz.
J.M. Jackowski
za
D. Jazłowiecka
wstrz.
M. Kamiński
wstrz.
S. Karczewski
za
K. Kleina
wstrz.
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
za
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
wstrz.
W. Komarnicki
wstrz.
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
K. Kwiatkowski
wstrz.
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
wstrz.
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
wstrz.
A. Mężydło
wstrz.
G. Morawska-Stanecka
wstrz.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
za
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
wstrz.
M. Pęk
za
W. Piecha
za
M. Plura
wstrz.
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
wstrz.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
za
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
wstrz.
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
wstrz.
J. Wcisła
wstrz.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
wstrz.
W. Ziemniak
wstrz.