Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 77 za: 42 przeciw: 9 wstrzymało się: 26 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
wstrz.
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
nie gł.
M. Budner
za
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
nie gł.
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
nie gł.
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
nie gł.
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
nie gł.
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
nie gł.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
za
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
nie gł.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
wstrz.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
nie gł.
K. Słoń
za
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
wstrz.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
nie gł.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
wstrz.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.