Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 94 za: 60 przeciw: 6 wstrzymało się: 28 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
wstrz.
J. Bogucki
nie gł.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
wstrz.
M. Budner
za
J. Bury
za
J. Chróścikowski
wstrz.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
za
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
za
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
wstrz.
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
za
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
za
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
wstrz.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
nie gł.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
za