Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 95 za: 53 przeciw: 9 wstrzymało się: 33 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
wstrz.
M. Budner
za
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
przec.
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
wstrz.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
wstrz.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
nie gł.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
za
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
nie gł.
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
wstrz.
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
wstrz.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
wstrz.
K. Słoń
wstrz.
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
wstrz.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
za