Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 76 za: 44 przeciw: 4 wstrzymało się: 28 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
nie gł.
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Bosacki
nie gł.
K. Brejza
wstrz.
M. Budner
za
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
wstrz.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
nie gł.
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
wstrz.
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
nie gł.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
nie gł.
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
nie gł.
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
wstrz.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
nie gł.
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
za
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
nie gł.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
wstrz.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
nie gł.
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
nie gł.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
nie gł.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
nie gł.
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
wstrz.
J. Zając
za
B. Zdrojewska
nie gł.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
wstrz.