Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 96 za: 59 przeciw: 9 wstrzymało się: 28 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
wstrz.
M. Budner
za
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
nie gł.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
wstrz.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
za
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
za
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
wstrz.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
nie gł.
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
wstrz.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
przec.