Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 72 za: 52 przeciw: 6 wstrzymało się: 14 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
nie gł.
M. Borowski
nie gł.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
za
M. Budner
nie gł.
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
nie gł.
E. Gawęda
nie gł.
S. Gawłowski
nie gł.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
nie gł.
J. Gromek
nie gł.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
nie gł.
K. Kleina
nie gł.
B. Klich
nie gł.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
nie gł.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
nie gł.
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
wstrz.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
nie gł.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
przec.
R. Majer
nie gł.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
nie gł.
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
za
W. Piecha
za
M. Plura
za
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
nie gł.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
wstrz.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
nie gł.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
nie gł.
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
nie gł.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
nie gł.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
za