Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 92 za: 54 przeciw: 12 wstrzymało się: 26 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
za
J. Bury
za
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
za
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
wstrz.
K. Kwiatkowski
nie gł.
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
za
M. Plura
za
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
wstrz.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
nie gł.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
nie gł.
K. Słoń
za
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
za
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
wstrz.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
wstrz.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
wstrz.
W. Ziemniak
za