Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 71 za: 41 przeciw: 7 wstrzymało się: 23 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
nie gł.
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
nie gł.
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
nie gł.
M. Budner
za
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
nie gł.
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
za
J. Hamerski
nie gł.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
nie gł.
M. Komorowski
za
W. Konieczny
nie gł.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
nie gł.
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
nie gł.
R. Majer
nie gł.
B. Małecka-Libera
nie gł.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
nie gł.
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
za
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
nie gł.
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
za
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
nie gł.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
wstrz.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
nie gł.
K. Słoń
za
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
nie gł.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
wstrz.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
wstrz.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
nie gł.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
przec.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
nie gł.
W. Ziemniak
za