Narzędzia:
  • korespondencyjnie:

Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa

z dopiskiem "Petycja"

  • pocztą elektroniczną:

 

  • osobiście:

Punkt Podawczy Kancelarii Senatu
znajduje się w budynku N Kancelarii Sejmu,
wejście od Alei Na Skarpie,  Warszawa
w dzień powszedni w godzinach 8-16