Narzędzia:

Petycja z dnia 27 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w celu uznania nienarodzonego dziecka za pokrzywdzonego przestępstwem znęcania się przez sprawcę przemocy nad ciężarną kobietą (P10-78/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy: zmiany art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444).

Autorka petycji przywołała statystyki, które wskazują, że jedna z sześciu ofiar przemocy domowej to kobieta w ciąży, a w przypadku wcześniejszego występowania zjawiska przemocy w rodzinie okres ciąży zdecydowanie sprzyja jego nasileniu. W opinii wnoszącej petycję, w obowiązującym stanie prawnym pominięte jest prawo nienarodzonego dziecka do ochrony przed przemocą. Aby uznać je za pokrzywdzone, konieczne staje się zaistnienie krzywdy dziecka po jego urodzeniu. Zdaniem autorki petycji, przywołującej osobisty wątek jako potwierdzenie wagi problemu, „przepisy prawa dyskryminują prawa dziecka i wyżej stawiają prawa sprawcy”, co narusza art. 30, 32 § 1, 38, 40, 71 § 2, 72 § 1 Konstytucji RP. Zaproponowana zmiana może istotnie wpłynąć na eliminację problemu przemocy domowej w społeczeństwie, a w szczególności pokoleniowego powielania wzorca przemocy.

8 listopada 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.