Narzędzia:

Petycja z dnia 9 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 9a i dodania art. 9b w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zmiany art. 1 § 2 i dodania art. 1a w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (P10-76/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy: uchylenia art. 9a i dodania art. 9b w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269) oraz zmiany art. 1 § 2 i dodania art. 1a w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66).

Autor petycji wnosi o:

- uchylenie art. 9a i dodanie art. 9b w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa w brzmieniu „Wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych piętnastu członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję dokonują Obywatele w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim i tajnym.”;

- zmianę art. 1 § 2 i dodanie art. 1a w ustawie Prawo o prokuraturze zgodnie z którym, Prokuratora Generalnego wybierają obywatele w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim i tajnym.

20 października 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

2 marca 2022 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję. Senatorowie wysłuchali informacji o postulatach petycji oraz ich uzasadnieniu. W dyskusji zgłoszony został wniosek o niepodejmowanie prac nad petycją i skierowanie informacji o wnioskach petycji do Komisji Ustawodawczej, w której prowadzone są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw(druk senacki nr 50).

Komisja w głosowaniu zdecydowała o niepodejmowaniu prac nad petycją.