Narzędzia:

Petycja z dnia 1 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej regulującej wsparcie psychologiczne dla społeczeństwa poprzez powołanie poradni psychologicznych oraz wprowadzenie nowego zawodu opiekuna zdrowotnego/opiekunki zdrowotnej (P10-74/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy uchwalenia przepisów regulujących nowy zawód – opiekun zdrowotny/opiekunka zdrowotna. Zawód, który będzie „łączył elementy pracy pielęgniarki, lekarza, medyka oraz psychologa” ma poprawić kondycję psychiczną oraz zdrowotną społeczeństwa. Z ich pomocy mogłyby skorzystać osoby będące w wieku emerytalnym, niepełnosprawne, z przewlekłymi i specyficznymi schorzeniami i chorobami, te które uległy wypadkowi, bądź z powodu przewlekłej choroby, również depresji, korzystające z rehabilitacji, niezależnie od wieku i tego, czy mają opiekę osób bliskich. Ponadto, osoby samotne lub mieszkające same, mające na utrzymaniu niepełnoletnie dziecko oraz wszystkie kobiety w ciąży (cały okres ciąży), jak i każde dziecko (czyli rodzina posiadająca dzieci), które jest chore niezależnie od tego, w jakim jest wieku i stanie oraz przebiegu choroby. Autor petycji proponuje również zapewnienie dostępu do psychologa w szkołach, małych miejscowościach i miasteczkach.

20 października 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.