Narzędzia:

Petycja z dnia 23 września 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu wprowadzenia obowiązku płacenia podatku VAT wyłącznie przez nabywców towarów lub usług wymienionych w art. 111 ust. 1 wskazanej ustawy (P10-72/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez Romana Jacka Arseniuka.

Dotyczy: zmiany przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

Autor petycji jest zdania, że podatek od towarów i usług powinien być płacony jedynie przez nabywców towarów lub usług wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, czyli przez nabywców, dla których sprzedaż powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

8 października 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.