Narzędzia:

Petycja z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania emerytom prawa do rekompensaty z tytułu przepracowania 15 lat w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (P10-71/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy: zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.).

Autor petycji wnosi o ustalenie rekompensaty dla osób, które przebywały na wcześniejszej emeryturze z innych tytułów i z tytułu pracy w warunkach szczególnych nie nabyły prawa do emerytury wcześniejszej, a pracowały 15 lat w warunkach szczególnych.

20 września 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.