Narzędzia:

Petycje z dnia 8 i 9 marca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w celu ich uaktualnienia oraz osiągnięcia zgodności przepisów z zasadami techniki prawodawczej (P10-28/21).


Petycje indywidualne wniesione przez Sebastiana Adamowicza (z 8 marca 2021 r.) (z 8 marca 2021 r.) (z 9 marca 2021 r.).

Dotyczą zmiany ustaw:

– z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) poprzez zmianę brzmienia art. 108 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 pkt 1 oraz art. 497a;

– z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 ze zm.) poprzez zmianę treści art. 37 ust. 5 tej ustawy;

– z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505 ze zm.) poprzez nadanie nowego brzmienia art. 150 ust. 8 i 8a.

Zdaniem autora petycji, zmiany mają charakter porządkujący, prowadzą do uaktualnienia brzmienia przepisów w celu osiągnięcia zgodności z ustawą zasadniczą oraz zasadami techniki prawodawczej. Proponowane zmiany w zakresie Kodeksu wyborczego odnoszą się do uniemożliwienia prowadzenia agitacji wyborczej na terenie prokuratury.

29 marca 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji