Narzędzia:

Petycje z dnia 1, 2 i 4 marca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. (P10-26/21).


Petycje indywidualne wniesione przez Sebastiana Adamowicza (z 1 marca 2021 r.) (z 2 marca 2021 r.) (z 4 marca 2021 r.).

Dotyczą: zmiany art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), art. 42 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) oraz uchylenia art. 21 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 22, poz. 88).

Autor petycji wnosi o zmianę:

- art. 56 ust. 2 i 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez zastąpienie w nich wyrazów „leki” i „leków”odpowiednio wyrazami „produkty lecznicze” i „produktów leczniczych”;

- art. 42 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez dodanie przed wyrazami „Skarbowi Państwa” wyrazów „gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo”.

Ponadto, wnoszący petycję postuluje uchylenie art. 21 dekretu o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r.

29 marca 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji