Narzędzia:

Petycja z dnia 21 lutego 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (P10-23/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy: zmiany art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2020 r. poz. 332 ze zm.).

Autor petycji wnosi o nadanie art. 5 ust. 2 następującego brzmienia:„Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty chyba, że posiada ważny paszport”.

19 marca 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.