Narzędzia:

Petycje z dnia 11 i 13 lutego 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw oraz wprowadzenia informatyzacji składania sprostowań prasowych (P10-20/21).


Petycje indywidualne wniesione przez Sebastiana Adamowicza (z 11 lutego 2021 r.) (z 13 lutego 2021 r.).

Dotyczą: zmiany art. 6 pkt 11a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), uchylenia art. 1 ust. 3 pkt 3 oraz zmiany art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550), zmiany art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

Autor petycji w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników wnosi o wprowadzenie zmian o charakterze porządkującym, w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji proponuje uchylić art. 1 ust. 3 pkt 3 oraz określić w art. 19 ust. 2 sankcje. W ramach ustawy Prawo prasowe autor petycji proponuje wprowadzić informatyzację składania sprostowań prasowych, co ułatwi ich składanie.
19 marca 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.