Narzędzia:
Poprzednia strona
Lp. Petycja
14 Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przywrócenie inwalidom wojennym prawa do pobierania dwóch świadczeń w pełnej wysokości (tj. 100% renty inwalidzkiej i 100% emerytury) (P-14/09).
13 Petycja w sprawie podjęcia uchwały okolicznościowej w celu złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, walczącym o wolną i demokratyczną Polskę, wykonującym rozkazy legalnego rządu na uchodźstwie, prześladowanym, aresztowanym i skazanym w latach 1944-1956 za działalność w szeregach AK (P-13/09).
12 Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (P-12/09).
11 Petycja w sprawie zlikwidowania zasady wielokrotnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez tego samego ubezpieczonego, jeśli uzyskuje on przychody z więcej niż jednego tytułu w ramach działalności tego samego podmiotu prawnego (P-11/09).
10 Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej usunięcia z życia publicznego komunistycznych patronów ulic i placów (P-10/09).
9 Petycja w sprawie wznowienia nadawania Krzyża Armii Krajowej - odznaczenia o charakterze wojskowym (P-09/09).
8 Petycja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (P-08/09).
7 Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany systemu oświaty (P-07/09).
6 Petycja w sprawie zmiany stawki opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z kulturą (P-06/09).
5 Petycje w sprawie zmiany zasad waloryzacji rent i emerytur byłych żołnierzy zawodowych z cenowej na płacową (P-05/09).