Narzędzia:

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji. Rok 2013 był piątym okresem sprawozdawczym od czasu wejścia w życie zmiany Regulaminu Senatu polegającej na dodaniu działu Xa "Rozpatrywanie petycji" (tj. od 1 stycznia 2009 r.).

Komisja przyjęła sprawozdanie i przekazała je Marszałkowi Senatu 26 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2013 roku petycji. (plik pdf)

Sprawozdawcą komisji na 61. posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2014 r. był senator Michał Seweryński.