Narzędzia:

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji.

Komisja 25 czerwca 2019 r. przyjęła Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2018 roku petycji (druk senacki nr 1214) i przekazała je Marszałkowi Senatu.

Sprawozdawcą komisji na 82. posiedzeniu Senatu w dniu 11 lipca 2019 r. był senator Robert Mamątow.