Narzędzia:

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji.

Komisja 20 czerwca 2018 r. przyjęła Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2017 roku petycji (druk senacki nr 884) i przekazała je Marszałkowi Senatu.

Sprawozdawcą komisji na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 27 lipca 2018 r. był senator Robert Mamątow.