Narzędzia:

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji.

Komisja przyjęła sprawozdanie i przekazała je Marszałkowi Senatu 20 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2016 roku petycji (druk senacki nr 531).

Sprawozdawcą komisji na 44. posiedzeniu Senatu w dniu 28 czerwca 2017 r. był senator Robert Mamątow.